HİZMET ALIM PERSONELİNİN BELEDİYE ŞİRKETİNE GEÇİŞİ YAPILACAKLARA AİT KESİN İSİM LİSTESİ

';

HİZMET ALIM PERSONELİNİN BELEDİYE ŞİRKETİNE GEÇİŞİ YAPILACAKLARA AİT KESİN İSİM LİSTESİDiyadin Belediye Başkanlığı birimlerinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddesine istinaden Belediyemiz şirketi bünyesinde işçi statüsüne geçişi için 12-13-14-15-16-19-20 Mart 2018 tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olup, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuç değerlendirmesi olumlu olan personellerin Belediyemiz şirketine geçişlerine ilişkin KESİN İSİM LİSTESİ aşağıda  yayımlanmıştır.

İlan Olunur.  01/04/2018